Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Koja mi je vrsta vize potrebna?
 

Stranim posjetiteljima Sjedinjenih Država na raspolaganju je mnogo vrsta viza. Molimo Vas da prema sljedećim informacijama odredite koja viza najbolje odgovara Vašim potrebama. Ukoliko ne možete odrediti odgovarajuću vizu ili želite dodatne informacije, molimo da nas kontaktirate bez oklijevanja.

Poslovne ili turističke vize (B1-B2)

Osobe koje planiraju putovati u Sjedinjene Američke Države kao turisti trebaju navesti gdje će boraviti u Americi. Ako posjećujete prijatelje, donesite pozivno pismo. Ako posjećujete obitelj, navedite u kojem ste srodstvu, te njihov status u Americi: da li je ta osoba američki državljanin, da li ima stalan boravak (to jest, da li je nosilac zelene karte), ili da li boravi u Sjedinjenim Državama na studentskoj ili radnoj vizi.

Osobe koje traže poslovne vize, moraju biti u mogućnosti objasniti o kojoj se vrsti poslovnog puta radi. Oni koji idu na dogovore s poslovnim partnerima ili klijentima, trebali bi predočiti dokumentaciju koja objašnjava prirodu njihovog poslovnog putovanja.

Radne dozvole

Privremene radne dozvole (H)

H viza se izdaje osobi za privremeni rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako bi osoba postala kandidat za H vizu, mora dokazati da je (a) budući poslodavac zatražio, a USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) odobrio molbu (Form I-129) kojom je zatražen H status za podnositelja zahtjeva, i (b) da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za određeno radno mjesto dokazujući obrazovanje i odgovarajuće radno iskustvo. Dodatne informacije o H-2A i H-2B vizama možete naći klikom na ovaj link.

Transferi unutar kompanija (L)

Kvalifikacija za L vizu omogućuje multinacionalnim firmama da svoj stručni kadar privremeno presele u Sjedinjene Američke Države, kako bi poboljšale djelotvornost uprave, širenje izvoza Sjedinjenih Američkih Država, te proširile poslovnu konkurenciju na prekomorskim tržištima. Podnositelj zahtjeva za L vizu mora dokazati da je (a) očekivani poslodavac podnio, a USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) odobrio molbu (Form I-129) za L status podnositelja; (b) da je očekivani poslodavac ista firma, korporacija, ili drugi pravni entitet, ili podružnica, za koju je podnositelj radio u inozemstvu; (c) da će očekivani poslodavac nastaviti poslovanje u Sjedinjenim Državama i barem još jednoj državi; (d) da je podnositelj molbe bio zaposlen kod te firme barem jednu godinu u protekle tri godine; i (e) da je podnositelj molbe član uprave, na rukovodećem položaju, ili je zaposlenik s vrlo određenim znanjem te mu je namijenjen rukovodeći položaj, ili položaj koji zahtijeva specijalizirano znanje.

Studentske vize ili Programi razmjene studenata

Studentske vize (F, M)

Oni koji žele studirati u Sjedinjenim Američkin Državama moraju zajedno sa zahtjevom za vizu predočiti original formulara I-20 i dokaz o financijskoj sposobnosti za vrijeme prve godine studija. Formular I-20 izdaje ustanova Sjedinjenih Država, nakon što je strani student primljen. Podnositelji zahtjeva za F-1 i M-1 vize moraju još dodatno ispuniti formular DS-158 koji se predaje zajedno sa svim ostalim dokumentima. Najčešće se odobravaju zahtjevi redovnih studentata i osoba koje pripremaju magisterij. Međutim, izdajemo F-1 vize i učenicima srednjih škola, ovisno o programu i aranžmanu. (Za srednjoškolske učenike postoje posebna pravila. Molimo Vas da posjetite U.S. Department of State website). Dokaz o financijskoj mogućnosti školovanja u privatnoj školi mora biti potvrda od banke s navedenim iznosom (a ne samo pismo od banke). Ako imate sponzora iz Amerike koji snosi troškove Vašeg školovanja, tada sponzor prilaže svoje svoju godišnju poreznu prijavu, kako bi dokazao da može podmiriti troškove Vašeg obrazovanja. Ukoliko školovanje plaćaju roditelji, a nemaju bankovni račun u Sjedinjenim Državama, možete donijeti dokumente njihovog poslodavca iz kojih je vidljivo da oni mogu pokriti troškove prve godine Vašeg školovanja u Sjedinjenim Državama.

Studenti čiji formular I-20 /DS-2019 je izdan 1. rujna 2004. god. ili kasnije, moraju platiti odgovarajući novčani iznos za SEVIS - u većini slučaja to iznosi $100. Ovaj iznos se mora uplatiti prije nego što se podnese zahtjev za vizu. Za najnovije informacije o SEVIS-u molimo pritisnite ovdje.

Oni koji planiraju pohađati državne srednje škole u Sjedinjenim Državama moraju ispuniti drugačije uvjete. Ukoliko trebate dodatne informacije o studentskim vizama, molimo posjetite State Department website.

Programi razmjene studenata (J)

Vlada Sjedinjenih Američkih Država i mnoge privatne organizacije sponzoriraju različite programe razmjene studenata. Ovaj program razmjene uključuje kulturne, akademske, au pair programe i ljetne programe rada i putovanja. Podnositelji zahtjeva za J-1 vizu, uz standardni zahtjev, svakako moraju priložiti originalni formular DS-2019 (Certificate of Eligibility for NIV Exchange Visitor) koji izdaje organizacija u Sjedinjenim Američkin Državama. Uz nekoliko iznimaka, konzularni dužnosnik će zahtijevati da podnositelj zahtjeva potpiše DS-2019 formular prije izdavanja vize. Podnositelji zahtjeva za J-1 vizu moraju isto tako ispuniti formular DS-158 i priložiti ga zahtjevu za vizu.

Znanstvenici i studenti na razmjeni čiji formular I-20 /DS-2019 je izdan 1. rujna 2004. god. ili kasnije, moraju platiti odgovarajući novčani iznos za SEVIS - u većini slučaja to iznosi $100. Ovaj iznos se mora uplatiti prije nego što se podnese zahtjev za vizu. Za najnovije informacije o SEVIS-u molimo pritisnite ovdje.

Ljetni program rada i putovanja za učenike i studente
Molimo Vas da za dodatne informacije o studentskim i programima razmjene studenata posjetite Studying in the U.S.

Vize za članove posade i/ili Tranzitne vize (C1/D)

Piloti, stjuardi, stjuardese, pomorci ili članovi posade koji putuju kako bi se ukrcali na brod ili avion, a čije usluge su potrebne za normalno djelovanje, ili članovi posade koji putuju u Sjedinjene Države kao putnici kako bi se ukrcali na brod ili avion, trebaju imati ovu vrstu vize.

 “P” viza

“P” viza je potrebna za osobe koje su pojedinačni ili ekipni sportaši, ili članovi međunarodno priznatih grupa, umjetnici ili zabavljači koji će nastupati na programu razmjene ili umjetnici ili zabavljači koji će nastupati na jedinstvenom kulturnom programu.

Da bi se netko kvalificirao za “P” vizu, njegov budući poslodavac, sponzor ili agent mora uložiti peticiju (Formular I-129) za privremeni rad kod Službe za državljanstvo i useljenje (United States Citizenship and Immigration Services) u sklopu Ministarstva domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security) (USCIS).
Važno: Vrlo je važno uložiti peticiju što prije (ali ne više od 6 mjeseci prije planiranog početka rada ili nastupa) da bi se omogućilo dovoljno vremena za odobrenje peticije i izdavanje vize.
Ako želite brži postupak odobrenja peticije, pogledajte Premium Processing Service na USCIS web stranici.

Vize za novinare (I)

Predstavnici stranih medija, radio stanica, filmske industrije, ili drugih informativnih medija moraju zatražiti I vizu. Taj tip vize uključuje sve zaposlenike koji predstavljaju potrebno osoblje za medijsku informaciju, kao na primjer: novinari, članovi snimateljske ekipe, urednici video zapisa, te osobe sličnih profesija. I vizu mogu zatražiti ne samo zaposlenici stranih medijskih kuća koji snimaju neki događaj ili dokumentarni film, već i zaposlenici nezavisnih produkcijskih kuća, čiji zaposlenici imaju akreditive izdane od strane profesionalne novinarske udruge.

Vize za pripadnike vjerskih zajednica (R)

Među pripadnike vjerskih zajednica ubrajaju se vjerski službenici i svećenici, a kojima priznate vjeroispovijesti odobravaju obavljanje vjerskih obreda i drugih dužnosti koje inače obavljaju pripadnici vjerskih zajednica, kao što je dodijeljivanje sakramenata ili njihov ekvivalent. Ova vrsta vize se ne odnosi na propovjednike laike. Vjerski poziv znači predanost vjerskom životu, dokazanu životnim opredjeljenjem, kao što je, na primjer, zavjetovanje. Toj kategoriji, na primjer, pripadaju redovnice, svećenici, te vjerski braća i sestre. Vjerski poziv znači predanost aktivnosti vezanoj uz tradicionalnu vjersku funkciju. U tu kategoriju se ubrajaju liturgijski djelatnici, vjerski instruktori ili kantori, katehete, djelatnici u vjerskih bolnicama, misionari, vjerski prevoditelji, ili vjerski komentatori. Ta kategorija ne obuhvaća nadstojnike, djelatnike na održavanju, službenike, osobe koje skupljaju priloge i donacije, ili slična zanimanja. Aktivnost laika koji se bavi vjerskom djelatnošću mora biti vezana uz tradicionalnu vjersku funkciju, t.j. funkcija mora obuhvaćati načela vjere i imati vjerski značaj, koji se prvenstveno, ako već ne isključivo, odnose na duhovna pitanja.

Pitanja vezana za odgovarajuću vrstu vize mogu biti riješena tijekom razgovora.