Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
O vizama i potrebnoj dokumentaciji
 

P: Moram li na intervju donositi i dopunske dokumente (pismo poslodavca, vjenčani list, rodne listove maloljetne djece, ispise platnih listi, dokumente o posjedovanju nekretnina, obrtnicu, studentski indeks i sl.)?

O: Ako ste zaposleni svakako sa sobom donesite pismo poslodavca iz kojeg se vidi gdje radite, od kada, na kojem radnom mjestu, koji vam je prosjek primanja u zadnja 3 mjeseca i koliko dana plaćenog godišnjeg odmora imate. I ostali dodatni dokumenti su vrlo dobrodošli. Svi dodatni dokumenti (originali i kopije) donose se samo na uvid i bit će vam vraćeni na intervjuu.

P: Ako sam dobio vizu na 10 godina, da li u SAD-u mogu ostati 10 godina?


O: Ne. Viza je dozvola za ulazak u SAD u određenom periodu, a ne za boravak. Dužinu dopuštenog boravka određuje službenik američke imigracije na mjestu ulaska u SAD.

P: Dobio sam vizu na 10 godina. Koliko puta smijem ući u SAD u tom periodu?

O: Ako se s desne strane fotografije nalazi slovo M (multiple entries), viza se može koristiti za neograničeni broj ulazaka u SAD. Ako se pokraj fotografije nalazi broj  1, viza se može koristiti za samo jedan ulazak.

P: Da li mi je potreba američka viza ako iz Kanade putujem na jednodnevni izlet u SAD, ili ako kroz SAD samo putujem na finalno odredište (npr. preko Miamija na Bahame)?

O: Da. Potrebna vam je viza, čak i ako se u zračnoj luci u transferu zadržavate samo nekoliko sati ili ako idete na kratki izlet.  

P: Dobio sam vizu na mjesec dana i njezina valjanost ističe prije nego se namjeravam vratiti u Hrvatsku. Hoće li me pustiti van iz SAD-a?

O: Da. Moći ćete izaći iz SAD-a čak i ako je valjanost vize već istekla.

P: Putovnica mi vrijedi još nepunih 6 mjeseci. Da li će to biti problem da mi se odobri viza i da izađem iz SAD-a?

O: Ne. Jedini uvjet je da vam je putovnica valjana kad napuštate SAD.

P: Živim i radim/studiram u BiH, ali osim bosanske imam i hrvatsku putovnicu. Mogu li zahtjev za izdavanjem vize podnijeti u Zagrebu?

O: Ne. Zahtjev za vizu podnosi se u zemlji u kojoj se nalaze vaše veze za povratak (zaposlenje, studij, obitelj, nepokretna imovina i sl.)

P: Da li vjenčani list i rodni listovi djece (izvodi iz matične knjige rođenih) smiju biti stariji od 6 mjeseci? Ako donesem kopije istih, moram li ih dati ovjeriti kod javnog bilježnika?

O: Smiju biti stariji od 6 mjeseci. Kopije ne treba dati ovjeriti.

P: Koliko fotografija moram donijeti i kako moraju izgledati?

O: Donesite jednu fotografiju u boji, formata 5x5 cm, na bijeloj podlozi, ne stariju od 6 mjeseci. Na fotografiji morate gledati ravno i ne smijete nositi pokrivala za glavu i/ili tamne naočale.

P: Da li obrazac DS-160 mora biti ispunjen na engleskom jeziku? Ne govorim engleski i ne znam kako ću se sporazumjeti s konzulom na intervjuu.

O: Obrazac morate popuniti na engleskom jeziku, a s konzulom možete razgovarati i na hrvatskom.