Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Putovnice i bezvizni režim putovanja
 

P: Imam još uvijek važeću američku vizu u staroj putovnici. Kako je mogu prebaciti u novu?

O: Postojeća viza ne može se prebaciti u novu putovnicu. U tom slučaju možete putovati s dvije putovnice, novom i starom u kojoj se nalazi važeća viza.  

P: Policijski službenik neke zemlje mi je nehotično udario pečat na američku vizu. Mogu li je još uvijek koristiti? Ako ne, može li mi se izdati nova na račun američkog veleposlanstva jer greška nije moja?

O: Vizu možete koristiti ako se pečat ne nalazi na fotografiji i MRV polju ispod fotografije. Donesite putovnicu u veleposlanstvo da to provjerimo. Ako se više ne može koristiti, sami morate snositi trošak izdavanja nove.

P: Moram zatražiti vizu za SAD no u putovnici nemam praznih stranica. Je li to problem?


O: Da. Potrebno je imati barem jednu potpuno praznu stranicu u putovnici na koju ćemo zalijepiti vizu. Ukoliko je nemate, nemojte ni dolaziti u veleposlanstvo prije nego izvadite novu putovnicu.    

P: Ako imam novu (biometrijsku) putovnicu, treba li mi uopće viza za SAD?

O: Da. Hrvatskim državljanima još je uvijek potrebna viza za putovanje u SAD.

P: Moram li imati novu (biometrijsku) putovnicu da bih dobio američku vizu?

O: Ne. Biometrijska putovnica nije uvjet za dobivanje američke vize. Viza se može zatražiti i ako imate staru putovnicu.

P: Kad će se ukinuti vize za Ameriku?

O: Hrvatska još uvijek nije pristupila VWP programu, te je njezinim državljanima još uvijek potrebna viza za putovanje u SAD, čak i ako su samo u transferu na putu k finalnom odredištu. Ako dođe do ukidanja viza, javnost će biti pravovremeno i točno obavještena.

P. Budući da je Hrvatska postala članicom Europske Unije, mogu li u Sjedinjene Države putovati unutar bezviznog režima?

O: Ne. Program bezviznog režima putovanja nema veze sa članstvom Republike Hrvatske u Europskoj Uniji. Države moraju ispuniti nekoliko uvjeta kako bi bile uvrštene u Program bezviznog režima putovanja. Više informacija o sudjelovanju u VWP programu možete naći na stranicama Travel.State.Gov.